Calendarios Laborales 2019. Lasarte

Calendarios 2019.

  Calendario 2x4 Lunes-Viernes  calendario
  Calendario 2x4 Lunes-Sabado  calendario
  Calendario 2x8  calendario
  Calendario 3x8 Lunes-Viernes   calendario
  Calendario 3x8 Lunes-Sabado calendario 
  Calandra  calendario
  CPA  calendario
  Moto calendario
  Refrendado  calendario
  Sala de Máquinas calendario 
  Supervisores  calendario

 CALENDARIO 2018